Cze 11, 2013

NapisaneprzezwBudownictwo | 0 Komentarzy

Wykonywanie i projektowanie budowli

Wykonywanie i projektowanie budowli

W poniższym artykule zastanowimy się, kim jest inżynier budownictwa oraz czym się on zajmuje. Do jego obowiązków wchodzi szereg czynności, takich jak wykonywanie projektów budowlanych, konstrukcyjno – budowlanych, projektów wykonawczych oraz projektów technologicznych. Również planuje on budowę – może zatem tworzyć harmonogram pracy, spisać materiały i sprzęt do zamówienia.

Oczywiście nadzoruje on budowę. Kieruje tym, w jaki sposób wznoszone są poszczególne budynki oraz nadzoruje, w jaki sposób będą one eksploatowane. Sam zawód jest dosyć podobny do zawodu architekta, choć rzecz jasna różni się od niego paroma detalami. Tak samo wywodzi się z zawodu muratora i stanowi jeden z zawodów chronionych.

Co znaczy, że dany zawód jest chroniony? Chodzi o to, że nie możemy rozpocząć normalnej, samodzielnej pracy zaraz po ukończeniu studiów. Aby to zrobić musimy wziąć pod uwagę lokalne uregulowania – czyli odbyć praktykę zawodową a następnie zdać egzamin zawodowy. Będąc inżynierem, możesz zdobyć konkretne specjalności, które będą się wiązać z tym, jakie budowle będziesz projektować i wznosić.