Cze 11, 2013

NapisaneprzezwBudownictwo | 0 Komentarzy

Praca inżyniera leśnictwa

Praca inżyniera leśnictwa

Gdzie pracę mogą znaleźć absolwenci kierunku rolnictwo? Tak naprawdę jest kilka miejsc stworzonych dla nich. Mogą podjąć zatrudnienie w jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego, jednostkach naukowych i badawczych, administracji państwowej i samorządowej. Rzecz jasna praca w administracji będzie się nieco różnić niż w przypadku dwóch poprzednich – tutaj inżynier leśnictwa będzie pracował jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną.

Jakie zadania do wykonania czekają na inżyniera leśnictwa? Przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad nadleśnictwem, które stanowi przecież podstawową jednostkę państwowego gospodarstwa leśnego. To właśnie inżynierowie zostają kierownikami wszystkich innych pracowników nadleśnictwa – muszą ich nadzorować i kontrolować, bez uwagi na jakiekolwiek stanowisko czy tytuł zawodowy.

Inżynier leśnictwa musi umieć określić, jakie obowiązki będą spoczywać na barkach konkretnych pracowników. Opiera się przy tym na teraźniejszym i przyszłym stanie lasu oraz potrzebach gospodarczych. Potrzeby, na jakie musi spojrzeć, to popyt na drewno i surowce leśne, potrzeby zalesienia oraz naturalny cykl lasu.