Lis 2, 2014

NapisaneprzezwBudownictwo | 0 Komentarzy

Architektura budynków

Architektura budynków w tym terminie to na pewno jeden z rodzajów, a raczej wyników profesjonalnej klasyfikacji architektury. To akurat nie może zaskakiwać. Jednak widzimy w tym określeniu wiele wspólnego z kojarzeniem ogólnej terminologii architektury., chodzi nam o to, że na słowo architektura większość społeczeństwa od razu kojarzy sobie przedstawiany oraz opisywany w niniejszym momencie rodzaj. Jest to jednak jedynie rozdaj. Bardzo ważny i być może najpopularniejszy, ale wciąż jedynie rodzaj. Nie można o tym na pewno zapominać. Gdy już to wiemy Odr razu architektura stoi w naszej świadomości w zupełnie innym świetle. Chodzi nam tutaj o każdy czynnik podkreślający jej powszechność i na pewno ogromny zasięg. Nie może to w takich okolicznościach być pomijane. Sama terminologia architektury jest bardzo rozległa. Nie mowa już tutaj o liczebność jej rodzajów i typów. Tym jednak zajmiemy się w dalszej części wywodu, gdyż na pewno nie ulega to pominięciu. To raczej zasługuje na podkreślenie.